Ngô Chuyên (? – ?)

1. Thông tin

– Tên huý: Ngô Chuyên

– Chưa rõ năm sinh tại thôn Nội, xã Nhương Đông, Đại Việt (nay là thôn Nội, xã Nhương Nam, huyện Giao Thuỷ, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại thôn Nội, xã Nhương Đông, Đại Việt (nay là thôn Nội, xã Nhương Nam, huyện Giao Thuỷ, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Đức Nhuậnbà nộiNguyễn Thị Xuân

– Bố Ngô Đình Thọ

b) Hôn nhân và con cái

– Có 3 người con trai: Ngô Đăng, Ngô Lượng và Ngô Tuý

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 3 anh em (Ngô Chuyên, Ngô Tịnh và Ngô Tân)

Nhà Nguyễn

4. Tham khảo

a) Internet

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *