Ngô Đình Thọ (? – ?)

1. Thông tin

– Tên huý: Ngô Đình Thọ

Tước vị: Quyền sung Suất đội

Thuỵ hiệu: Chất Trực

– Chưa rõ năm sinh tại thôn Nội, xã Nhương Đông, Đại Việt (nay là thôn Nội, xã Nhương Nam, huyện Giao Thuỷ, Việt Nam)

Mất ngày 9/3 (AL) tại thôn Nội, xã Nhương Đông, Đại Việt (nay là thôn Nội, xã Nhương Nam, huyện Giao Thuỷ, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Lệnh Đônbà nộiĐỗ Thị Hành

– Bố Ngô Đức NhuậnmẹNguyễn Thị Xuân

b) Hôn nhân và con cái

– Có 3 người con trai: Ngô Chuyên, Ngô Tịnh và Ngô Tân

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Đăng, Ngô Lượng, Ngô Tuý, Ngô Mùi, Ngô Trụ và Ngô Đôn.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 2 anh em (Ngô Đình Phú và Ngô Đình Thọ)

Nhà Nguyễn

4. Tham khảo

a) Internet

hongonamduongnamdinh.com: Gia phả hộ Ngô thôn Bái Dương, xã Nam Dương – Nam Trực – Nam Định

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *