Category: Nước Văn Lang

Ngọc Hoa 0

Ngọc Hoa

1. Thông tin – Tên gọi Ngọc Hoa Còn được gọi là Mỵ nương (媚娘 hoặc 媚嬝) – Sinh tại...

Tây Nương 0

Tây Nương

1. Thông tin – Tên gọi Tây Nương hay Tây Sa Tự xưng là Tây cung vương nữ Hiệu là...