Ngô Bá Di (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Bá Di

Tự hiệu: Hải Sơn

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Từbà nộiĐinh Thị Ngọc Kế

– Bố Ngô KhếmẹVũ Thị Ngọc Hoàn

b) Con cái

– Có 3 người con:

Con trai: Ngô Thiền Nho, Ngô Quân Hiên và ?

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Luân và Ngô Thầm

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình 14 anh em (Ngô Bá Di, Ngô Sử Hậu, Ngô Thế Bang, Ngô Công Tín, Ngô Ngữ, Ngô Sử Toàn, Ngô Chi Lan, Ngô Khắc Cung, Ngô Văn Bính, Ngô Lợi, Ngô Thế Thái, Ngô Ngọc Phác, ? và ?)

Triều Lê

Ở tại chùa Cảm Ưng, xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn (nay là xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vừa trông coi chùa vừa mở lớp dạy học

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *