Ngô Trí Hiệu (? – ?)

1. Thông tin

– Tên huý: Ngô Trí Hiệu

– Chưa rõ năm sinh tại thôn Đệ Nhất, xã Lý Trai, tổng Thái Giá, huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An, Đại Việt (nay là Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Sỹ Tínbà nộiNgô Thị Từ Yêu

– Bố Ngô Phúc Ân mẹNguyễn Thị Từ Thận

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 5 anh em (Ngô Trí Hiệu, Ngô Trí Tuyển, Ngô Cường Trực, Ngô Đức Triêm và Ngô Trí Việt)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *