Ngô Thạc Tông (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thạc Tông

Tự: Phúc Miên

Tước vị: Tri phủ

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Thậnbà nội Ngô Thị Cẩm

– Bố Ngô Phúc DuyênmẹNguyễn Thị

b) Hôn nhân và con cái

Có 1 người con: Ngô Đình Hào

c) Hậu duệ

Cháu nội: Ngô Ngọc Tương

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 3 anh em (Ngô Thạc Tông, Ngô Vận và Ngô Xuân)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả chữ Hán của Ngô Ái (Tự Đức thứ 12/1871)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *