Ngô Phúc Tài (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Tài

– Chưa rõ năm sinh tại làng Đan Liên, huyện Thạch Hà, phủ Hà Hoa, trấn Nghệ An, Đại Việt (nay là xã Đại Lộc, thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại làng Đan Liên, huyện Thạch Hà, phủ Hà Hoa, trấn Nghệ An, Đại Việt (nay là xã Đại Lộc, thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Phúc Cẩm

– Bố Ngô Phúc TôngmẹNguyễn Thị Hùng

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 7 trong gia đình 7 anh em (Ngô Phúc Bẩm, Ngô Phúc Trọng, Ngô Phúc Chúc, Ngô Phúc Lạng, Ngô Phúc Uy, Ngô Phúc Hạo và Ngô Phúc Tài)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

a) Internet

phuongdonghoaloi.blogspot.com: Nguồn gốc họ Ngô

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *