Category: Nước Xích Quỷ

Hùng Vương XVIII 0

Hùng Vương XVIII

1. Thông tin – Tên gọi Hùng Vương XVIII. – Thụy hiệu Hùng Duệ vương (雄睿王). – Sinh tại Văn...

Hùng Vương XVII 0

Hùng Vương XVII

1. Thông tin – Tên gọi Hùng Vương XVII. – Thụy hiệu Hùng Nghị vương (雄毅王) – Sinh tại Xích...