1. Thông tin

– Chưa rõ tên thật

Thụy hiệu: Lệnh Thiện hầu hay Khánh Trạch hầu

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNguyễn Miễn

– Bố Nguyễn Nhậm

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em.

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *