Category: China

Trung Quốc

Liễu Nghị

1. Thông tin – Tên gọi Liễu Nghị – Xuất hiện trong thời Đường Cao Tông – Giới tính: Nam…

Triều đại Đường

1. Thông tin – Tên gọi Đường (唐) hay Đường triều (唐朝, Táng Cháo) hoặc Nhà Đường – Bắt đầu ngày…

Bà Vũ Tiên

1. Thông tin – Tên gọi là Vũ tiên hay Vụ tiên 2. Gia đình a) Con cái – Con…