Phạm Thị Loạt (? – ?, Diệu Cẩn)

1. Thông tin

– Tên gọi: Phạm Thị Loạt

Thuỵ hiệu: Diệu Cẩn

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là quý tộc thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Đình Huy

– Có 4 người con trai: Ngô Doãn Truyền, Ngô Doãn Phiên, Ngô Doãn Tài và Ngô Đình Lực.

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Doãn Toàn, Ngô Viết Huy, Ngô Khiêm, Ngô Điệt và Ngô Giảng.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Phạm Thị Loạt)

Triều Lê trung hưng

Đang cập nhật

4. Tham khảo

a) Internet

ngotoc.vn: Họ Lạc Nghiệp, xã Thọ Nghiệp – Xuân Trường – Nam Định (dòng Ngô Nồm)

b) Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *