Nguyễn Thị Uyển (? – 1758)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị Uyển

Hiệu: Huệ Quỳnh

Thụy hiệu: Chất Dung

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 26/2/1758 (Mậu Dần) (83 tuổi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Viết Ngạn

– Có 2 người con: (1 con trai và 1 con gái)

Con trai: Ngô Sỹ Nhiêu

Con gái: Ngô Thị Hào

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Quang Dong, Ngô Trọng Kỳ và Ngô Thạc Nho

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Nguyễn Thị Uyển)

Triều Lê

4. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ táng tại xã Cao Hương, huyện Vụ Bản

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *