Ngô Thượng (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thượng

– Chưa rõ năm sinh tại Quần Cống, Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Quần Cống, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Đình Lực

BốNgô Khiêm

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 4 trong gia đình 4 anh em (Ngô Hà, Ngô Roi, Ngô Chung và Ngô Thượng)

Triều Lê trung hưng

Làm Lý trưởng

4. Tham khảo

a) Internet

ngotoc.vn: Ngô Chung

b) Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký của Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa của Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình của Phan Hữu Lập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *