Ngô Huy (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Huy

– Chưa rõ năm sinh tại Quần Cống, Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Quần Cống, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Đình Lực

BốNgô Giảng

b) Hôn nhân và con cái

– Có 3 người con trai: Ngô Khoát, Ngô Đạt và Ngô Ngữ

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Khiết, Ngô Nghiễm, Ngô Bát, Ngô Bạt, Ngô Bãi, Ngô Huân, Ngô Huẫn, Ngô Huẫn và Ngô Thơ

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

a) Internet

ngotoc.vn: Ngô Huy

b) Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký của Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa của Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình của Phan Hữu Lập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *