Ngô Hà (? – ?, đời 35)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Hà

– Chưa rõ năm sinh tại Quần Cống, Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Quần Cống, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Đình Lực

BốNgô Khiêm

b) Hôn nhân và con cái

– Có 5 người con trai: Ngô Sỹ, Ngô Kính, Ngô Công, Ngô Khánh và Ngô Như.

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Nhất, Ngô Khuê, Ngô Chí, Ngô Thọ, Ngô Chẩm, Ngô Chu, Ngô Rao, Ngô Chương, Ngô Liễn, 2 cháu gái và Ngô Tấc.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 4 anh em (Ngô Hà, Ngô Roi, Ngô Chung và Ngô Thượng)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

a) Internet

ngotoc.vn: Ngô Hà

b) Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký của Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa của Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình của Phan Hữu Lập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *