Ngô Đình Phiệt (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Đình Phiệt

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Ông nộiNgô Đình Khẳngbà nộiLê Thị Sử

– BốNgô Đình ThứcmẹVũ Thị Tấn

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 3 anh em (Ngô Đình Phiệt, Ngô Đình Đích và Ngô Đình Vận)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

a) Internet

traonha.wordpress.com: Họ Ngô Đồng Phang – Xã Định Hoà, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá – Dòng Nam Quận công Ngô Khắc Cung (từ đời 21)

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *