Ngô Đình Lực (? – ?, đời 33)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Đình Lực

Tên tự: Út hay Thức hay Uyên

– Chưa rõ năm sinh tại Quần Cống, Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Quần Cống, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Thạch Đứcbà nộiTrần Diệu Cần

BốNgô Đình HuymẹPhạm Thị Loạt hay Phạm Thị

b) Hôn nhân và con cái

– Có 3 người con trai: Ngô Khiêm, Ngô Điệt và Ngô Giảng

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Hà, Ngô Roi, Ngô Chung, Ngô Thượng và Ngô Huy

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 4 trong gia đình 4 anh em (Ngô Doãn Truyền, Ngô Doãn Phiên, Ngô Doãn Tài và Ngô Doãn Lực)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

a) Internet

ngotoc.vn: Ngô Đình Lực

b) Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký của Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa của Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình của Phan Hữu Lập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *