Ngô Đăng (? – ?, đời 33)

1. Thông tin

– Tên huý: Ngô Đăng

– Chưa rõ năm sinh tại thôn Nội, xã Nhương Đông, Đại Việt (nay là thôn Nội, xã Nhương Nam, huyện Giao Thuỷ, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại thôn Nội, xã Nhương Đông, Đại Việt (nay là thôn Nội, xã Nhương Nam, huyện Giao Thuỷ, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Đình Thọ

– Bố Ngô Chuyên

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 3 anh em (Ngô Đăng, Ngô Lượng và Ngô Tuý)

Nhà Nguyễn

4. Tham khảo

a) Internet

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *