Ngô Đắc Tài (? – ?)

1. Thông tin

– Tên huý: Ngô Đắc Tài

– Chưa rõ năm sinh tại làng Tó, hương Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam Hạ, tỉnh Hà Đông, Đại Việt (nay là xã Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo:

– Là người dân thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Trânbà nộiNguyễn Thị

– Bố Ngô Thì ỨcmẹTưởng Thị

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 3 anh em (Ngô Thì Sỹ, Ngô Thì Đạo và Ngô Đắc Tài)

4. Tham khảo

a) Internet

traonha.wordpress.com: Họ Ngô Thì – Tả Thanh Oai – Thanh Trì – Hà Nội

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả chữ Hán của Ngô Ái (1871 Tân Mùi, Tự Đức 12)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *