Ngô Cương (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Cương

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Lô

BốNgô Nhiếp

b) Hôn nhân và con cái

– Có 2 người con trai: Ngô Hiếu và Ngô Phúc

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Bình và Ngô Doãn Ngân

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Triều Lê trung hưng

Đang cập nhật

4. Tham khảo

a) Internet

traonha.wordpress.com: Họ Ngô Lạc Nghiệp – Dòng Lý Thường Kiệt, Lý Thường Hiến.

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa của Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình của Phan Hữu Lập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *