Category: China

Trung Quốc

Vũ tiên nữ

1. Thông tin – Tên gọi là Vũ tiên nữ hay Vụ tiên nữ 2. Gia đình a) Thân thế…

Động Đình quân

1. Thông tin – Tên gọi theo địa danh Động Đình quân Người cai quản vùng đất tại vùng hồ…

Đế Du Võng

1. Thông tin – Tên gọi đế Du Võng (帝榆罔) 2. Gia đình và hôn nhân – Ông nội là…

Đế Khắc

1. Thông tin – Tên gọi đế Khắc (帝克) 2. Gia đình và hôn nhân a) Thân thế – Ông…