Category: Danh nhân

ngo-don-tin 0

Ngô Đôn Tín (? – ?)

1. Thông tin – Tên húy: Ngô Đôn Tín – Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay...

ngo-nhu-que 0

Ngô Như Quế (1567 – ?)

1. Thông tin – Tên húy: Ngô Như Quế Hiệu: Phúc Diễn Tước hiệu: Huyện thừa huyện Thượng Nguyên –...