Long Phúc

1. Thông tin

Tự hiệu: Long Phúc

– Sinh ngày 15/12/1992 (11/Nhâm Thân) tại Hòa Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Việt Nam

– Giới tính: Nam

Chiều cao: 1,60m

Cân nặng: 55kg

– Quốc tịch: Việt Nam

Đảng phái: Đảng Cộng sản Việt Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

– Là nhà giáo Việt Nam

2. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình có 2 chị em

Giảng dạy về các thể thơ và các bài học thuộc dự án của Phonglucbook.com

Tình nguyện viên của dự án MVPI, hỗ trợ giảng dạy cho các học sinh khiếm thị trên toàn quốc.

4. Tham khảo

a) Internet

b) Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *