Ngô Doãn Cung (? – ?)

1. Thông tin

– Tên huý: Ngô Doãn Cung

Tước hiệu: Thập Lý hầu

Thuỵ hiệu: Đoan Liêm

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Doãn Giáobà nộiTrần Thị Ngon

BốNgô Đoan Long mẹ Phạm Thị Hạnh

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Bùi Diệu Lương

– Có 1 người con trai: Ngô Doãn Giám

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Doãn Giản, Ngô Doãn Thạnh, Ngô Đức Hậu, Ngô Văn Cảo, Ngô Đức Hợp và Ngô Đức Thiệu

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *