Bùi Diệu Lương (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Bùi Diệu Lương

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là quý tộc thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Doãn Cung

– Có 1 người con trai: Ngô Doãn Giám

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Doãn Giản, Ngô Doãn Thạnh, Ngô Đức Hậu, Ngô Văn Cảo, Ngô Đức Hợp và Ngô Đức Thiệu

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Bùi Diệu Lương)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *