Ngô Đình Huy (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Đình Huy

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Kiêm Phúcbà nội Trần Diệu Hội

BốNgô Đình Thắngmẹ Phạm Từ Khiết

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với 2 vợ là Phạm Từ Ái và Phạm Thị Loạt

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một gia đình

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *