Ngô Sỹ Đạo (? – ?, đời 31)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Sỹ Đạo

Chưa rõ năm sinh tại thôn Đệ Nhất, xã Lý Trai, tổng Thái Giá, huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An, Đại Việt (nay là Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Sỹ Tuấn

– Bố Ngô Nho Thể

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 3 anh em (Ngô Sỹ Đạo, Ngô Sỹ Khuynh và Ngô Sỹ Trạc)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *