Hoả Văn Nham (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Hoả Văn Nham

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại xã Hạ Đồng, huyện Châu Ninh, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với vợ là Ngô Thị

– Có 3 người con trai: Hoàng Hiệu, Hoàng Hoản và Hoàng Xí.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Hoả Văn Nham)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

– Internet

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *