Ngô Đình Tỷ (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Đình Tỷ

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Phúc Tháibà nộiVũ Thị

– Bố Ngô Xuân DiệumẹVũ Thị

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 4 anh em (Ngô Đình Huấn, Ngô Đình Cường, Ngô Đình Tỷ và Ngô Đình Nhiên)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

– Internet

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.