Ngô Phúc Giang (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Giang

Tước hiệu: Thuỵ Tường hầu

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Phúc Vạnbà nội Trịnh Thị Ngọc Uyên

– Bố Ngô Phúc Điền

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 2 anh em (Ngô Phúc Tiệm và Ngô Phúc Giang)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Họ Ngô Việt Nam-Lược sử-Sự kiện-Nhân vật-Hệ phả của Ngô Đức Thắng (2000, Hà Nội)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.