Ngô Phúc Thuyên (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Thuyên

Tước hiệu: Thuyên Phái hầu

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Trảo Nha, xã Đại Lộc, Đại Việt (nay là thôn Nam Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Phúc Vạnbà nội Trịnh Thị Ngọc Uyên

Ông ngoại là Trịnh Diêu

– Bố Ngô Phúc Hộ mẹ Trịnh Thị

b) Hôn nhân và con cái

– Có 2 người con trai: Phái Trung hầu và Phàn Thọ bá

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Nhiệm Phái hầu, Diễm Thái bá, Tiên Thọ bá, Phàn Thọ bá và Tuỳ Thọ bá.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 6 trong gia đình 8 anh em (Ngô Phúc Thụ, Nghĩa Võ hầu, Ngô Mãnh, Tuấn Đức hầu, Vỵ Phái hầu, Ngô Phúc Thuyên, Suyền Cung hầu và 1 em gái)

Bắc Triều nhà Mạc – Thuận Đức – Minh Tông

Nam triều nhà Lê – Khánh Đức – Thần Tông

Đàng ngoài chúa Trịnh – Thanh Đô vương

Đàng trong chúa Nguyễn – Hiền vương

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Họ Ngô Việt Nam-Lược sử-Sự kiện-Nhân vật-Hệ phả của Ngô Đức Thắng (2000, Hà Nội)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.