Nguyễn Thị Từ Thận (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị Từ Thận

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là quý tộc thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Phúc Ân

– Có 5 người con trai: Ngô Trí Hiệu, Ngô Trí Tuyển, Ngô Cường Trực, Ngô Đức Triêm và Ngô Trí Việt.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Nguyễn Thị Từ Thận)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.