Ngô Thị Triềm (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thị Triềm

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là quý tộc thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Chiêu Phái

– Có 1 người con trai: Ngô Trí Thức

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Ngô Thị Triềm)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.