Ngô Chiêu Phái (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Chiêu Phái

– Chưa rõ năm sinh tại thôn Đệ Nhất, xã Lý Trai, tổng Thái Giá, huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An, Đại Việt (nay là Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam)

Mất ngày 8/4 (AL) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là quý tộc thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Trí Hoàbà nộiPhạm Thị Ngọc Đường

– Bố Ngô Sỹ Tín mẹNgô Thị Từ Yêu

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Ngô Thị Triềm

– Có 1 người con trai: Ngô Trí Thức

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 2 anh em (Ngô Phúc Ân và Ngô Chiêu Phái)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.