Ngô Sỹ Ái (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Sỹ Ái

Hiệu: Bảy Tảo tiên sinh

Chưa rõ năm sinh tại thôn Đệ Nhất, xã Lý Trai, tổng Thái Giá, huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An, Đại Việt (nay là Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là quý tộc thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Trí Hoàbà nộiPhạm Thị Ngọc Đường

– Bố Ngô Đăng

b) Hôn nhân và con cái

– Có 1 người con trai: Ngô Trí Tài

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 7 trong gia đình 23 anh chị em (Ngô Sỹ Lâm, Ngô Sỹ Liêu, Ngô Công Lượng, Ngô Năm Cảnh, Ngô Trùm Sáu, Ngô Sỹ Ái, Ngô Trí Tám, Sâm, Bảo, Chín, Mười, Doãn Công, Học và 10 chị em gái)

Thời Lê trung hưng

Đỗ Hương cống

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.