Ngô Lệnh Huyền (? – ?)

1. Thông tin

– Tên huý: Ngô Lệnh Huyền hay Lệnh Huyên

Tự: Trung Lập

Hiệu: Khoan Phu phủ quân

– Sinh năm (Kỷ Tỵ) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 10/2 (AL) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Thế Lễbà nộiVũ Thị

– Bố Ngô Đình TrạcmẹNguyễn Thị Liên

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với 2 vợ là Vũ Thị và Bùi Thị

– Có 3 người con trai: Ngô Bá Viện, Ngô Ngọc Trúc và Ngô Duy Phiên

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Lương Phú, 2 cháu gái và Ngô Thế Tuấn

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 5 anh em (Ngô Lệnh Huyền, Ngô Lệnh Đôn, Ngô Huy Thiểm, Ngô Thế Diệu và Ngô Huy Ánh)

Triều Lê trung hưng

Năm (Mậu Tý) khi 20 tuổi, đỗ sinh đồ, nhận chức Sảo thông hiệu sinh

Thời Tây Sơn lại thi, nổi tiếng với bài phú Ngũ cốc thục nhân dân dục, được chọn đỗ đầu. Ban chức ở Hàn lâm, nhưng không nhận mà về nhà dạy học trò, theo học đến 100 người

Về già bị bệnh thấp khớp, tìm hiểu về y học nên rất giỏi. Được ví như Hiên Viên Kỳ Bá

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại thôn Giáp Nhị, xã Chân Chính

Đền thờ tại xã Mạt Lăng, phối thờ hàng thứ 2 các vị tiên hiền

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *