Trịnh Thị Ngọc Mai (? – ?, Ngô Phúc Tịnh)

1. Thông tin

– Tên gọi: Trịnh Thị Ngọc Mai

Tước vị: Quận chúa

– Chưa rõ năm sinh tại làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Phúc, phủ Thiệu Hóa, trấn Thanh Hóa, Đại Việt (nay là làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Phúc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là quý tộc thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nội là Trịnh Phiến và bà nội là Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Ông ngoại là Nguyễn Kim

– Bố Trịnh Tùngmẹ là Lại Thị Ngọc Trân hoặc Đặng Thị Ngọc Bảo hoặc Tô Thị hoặc Ngô Thị Ngọc Lâm

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Phúc Tịnh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Trịnh Túc, Trịnh Tráng, Trịnh Xuân, Trịnh Lâm, Trịnh Thị Ngọc Trinh, Trịnh Thị Ngọc Dung, Trịnh Vân, Trịnh Dương, Trịnh Giai, Trịnh Lệ, Trịnh Hàng, Trịnh Triều, Trịnh Tuân, Trịnh Điện, Trịnh Trà, Trịnh Trinh, Trịnh Nha, Trịnh Quảng, Trịnh Quân, Trịnh Quang, Trịnh Tương và Trịnh Thị Ngọc Mai)

Nhà Lê – Chiêu Tông – Quang Thiệu

Theo giai thoại: Có vị quan tên là Phúc Tịnh thường vào phủ Chúa, Quận chúa ưng ý nên giữ ở lại. Được cha cấp thuận gả làm thiếp, nhưng so về địa vị nên được vựo cả của Phúc Tịnh là Lê Thị Đệ nhường chính thất và dọn ra ở riêng.

Chuyện khác: Ngày trùng ngọ, bà Đệ sai hai con trai quảy dưa sang nhà biếu. Đến bậc thềm cao anh lên được, em còn nhỏ không lên được, anh leo lên trước rồi kéo em lên. Trước quang cảnh thấy chồng bùi ngùi ra mặt, bà nói:

Thường ngày tôi biết ông suy nghĩ nhiều về các con, chi bằng cho mấy lính hầu sang bên ấy giúp việc, hàng tháng cấp thêm gạo dầu, việc gì lại phải bùi ngùi.

Nghe lời vợ, ông bèn cấp gạo dầu hàng tháng và cho 6 lính hầu sang giúp, từ đó quan hệ giữa hai nhà càng thêm thân mật.

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

vietnamgiapha.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *