ngo-bach-phuc

1. Thông tin

– Tên húy: Ngô Bách Phúc

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Phúc Thắng

– Bố Ngô Phúc DươngmẹHoàng Thị Trinh Quý hoặc Nguyễn Thị

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 4 anh em (Ngô Bách Phúc, Ngô Phúc Vạn, Ngô Phúc Kiêm và Ngô Phúc Nghi)

Triều Lê

Giữ chức Chánh đội Đồn điền sở xứ

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Tài liệu của Ngô Sỹ Học (chữ Hán)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *