Ngô Như Quế (1567 – ?)

1. Thông tin

– Tên húy: Ngô Như Quế

Hiệu: Phúc Diễn

Tước hiệu: Huyện thừa huyện Thượng Nguyên

– Sinh năm 1567 (Đinh Mão) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Hiệu

– Bố Ngô Phúc ToànmẹNguyễn Thị Kim

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Nguyễn Thị Tín

– Có 6 người con: (4 con trai và 2 con gái)

Con trai: Ngô Nhân Như, Ngô Phúc Tiến, Ngô Đức Trí, Ngô Đức Tuấn

Con gái: 2 người con

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Khang, Ngô Mùi, Ngô Đức Thắng, Ngô Tuấn Lương, Ngô Cương Trực, Ngô Quang Hiến, Ngô Phủ Sinh, Ngô Tuấn Dị và Ngô Tuấn Cung.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 7 anh chị em (Ngô Phúc Đạt, Ngô Đức Thọ, Ngô Như Quế, Ngô Thủ Chân, Ngô Đôn Tín và 2 chị em gái)

Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả chữ Hán của Ngô Ái (Tự Đức thứ 12/1871)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.