tran-tu-tam

1. Thông tin

– Tên gọi: Trần Từ Tâm

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Ngô Minh Lược

– Có 2 người con trai: Ngô Nhân Cung và Ngô Cơ Đức

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Sách Đắc, Ngô Gia Lạc và Ngô Gia Tịnh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em

Triều Trần

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *