ngo-phuc-hoa

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Hòa

– Chưa rõ năm sinh tại làng Kẻ Gám, Đại Việt (nay là Xuân Thành, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Phúc Thưởng

– Bố là Ngô Phúc Thắng

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 2 người con (Ngô Phúc Hậu và Ngô Phúc Hòa)

Thế kỷ X

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *