Ngô Phúc Hà (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Hà

Tước hiệu: Chủ bộ Thuần Trung hầu

Thụy hiệu: Yên Vương phủ Chủ bộ, tặng Thuần Trung hầu, thụy Giác Tinh phủ quân

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Lợibà nộiBùi Thị Chuyên

– Bố Ngô Phúc Hải

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với 2 vợ (bà cả người Trảo Nha và bà thứ người Hoa Viên)

– Có 2 người con trai: Ngô Phúc Thanh và Ngô Phúc Điền

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Cảnh Hựu và Ngô Tự Toàn

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại núi Mã Yên Sơn, xã Phúc Lễ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

5. Tham khảo

– Internet

vi.facebook.com/Họ Ngô tại huyện Anh Sơn – Nghệ An

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.