1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Thơ tình một nửa

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 22/04/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Chẳng đợi thời gian có trả lời

Mà lòng mong mỏi sự chia phôi

Ta đem tất cả niềm tin ấy

Đổ cả xuống sông, đánh mất đời

Có lúc mưa sa thành sóng cả

Vang vọng tầng mây đến mặt trời

Lắm lúc câu thơ không muốn viết

Bởi những tâm tư đến nửa vời.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *