1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Tái hạ

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 10/05/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Trời đã ráo chập chờn mê – tỉnh

Ngoài đại lộ, phượng đã nở hoa

Có tiếng ve rộ chút giao hòa

Ta nhớ lại mùa năm tháng cũ

Bấy lâu nay ngọt ngào say ngủ

Cứ dạt dào một chút riêng tư

Và tâm thức mỗi lúc chần chừ

Lại đánh mất xa xôi hoài niệm

Mùa đổi thay bầu trời hiển hiện

Chợt nhận ra hè đã về rồi

Ngày nắng ấy ký ức lại khơi

Cho ta về xưa vắng!!!

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *