1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Buộc

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 04/09/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Tôi trói mình, chẳng để mình dễ cởi

Cánh chim bằng chìm nổi bâng khuâng

Lớp áo dài tôi đuổi theo mải miết

Cao như trời hay dài như những dòng sông

Tôi trói mình bằng cả mấy nút dây

Chưa tính cởi hay chưa tính ngày để cởi

Dù điều đó dễ dàng cho đến mấy

Chỉ là tôi chưa muốn mình nghỉ ngơi

Tôi đã thấy mấy người đưa tay đón

Cởi cho mình và gỡ những nút dây tơ

Họ chăm chút, dịu dàng len từng ngón

Nhưng vì tôi chưa dễ để hoen mờ

Tôi trói mình, chẳng để mình dễ cởi

Nhiều lý do chẳng giải thích cho ai

Chỉ là thấy nên trói mình thật vội

Bởi trời cao, bởi sông vẫn chạy dài.

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *