1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Tùng

Tước hiệu: Thôi trung tuyên lực dực bảo trung hưng hưng Đô đốc thần vũ quân vụ Diễn Giang hầu, gia Thắng Quận công; Thụy hiệu: Phúc Sơn thượng sỹ.

– Sinh năm tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 29/05 tại xứ Phù Bối, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Khếbà nộiVũ Thị Ngọc Hoàn

– Bố Ngô Thế BangmẹLê Thị Ngọc Quyền hoặc Nguyễn Thị Từ Ý

b) Hôn nhân và con cái

– Có 3 người con trai: Ngô Bình, Ngô Liễu và Ngô Liêm

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Thao, Ngô Tuyên và Ngô Đà

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình 3 anh em (Ngô Bạt, Ngô Tùng và Ngô Chi)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả của Tiến sĩ Ngô Trần Thực (1742)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *