1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Tuyên

Tước hiệu: Minh dực Tướng quân Đàm Dương hầu

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Từbà nộiĐinh Thị Ngọc Kế

Ông ngoại là Đinh Lễ và bà ngoại là Trần Ngọc Huy

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

facebook.com/nt

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *