Ngô Tây (1306 – 1366)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Tây (吳西)

Thụy hiệu: Như Hiền

– Sinh năm 1306 (Mậu Ngọ) tại làng Thung, xã Đồng Phang, huyện Yên Định, phủ Thiệu Thiên, Đại Việt (nay là xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam)

Mất ngày 24/3/1366 (Bính Ngọ) (60 tuổi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Ma Lưbà nộiNguyễn Thị Đào

– Bố Ngô RômẹTrần Thị Hựu

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với 2 vợ là Nguyễn Thị và Trịnh Thị Kim

– Có 4 con trai: Ngô Thành, Ngô Trừng, Ngô Kinh, Ngô Lan Toàn

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Nhà Trần

Quan Nội Hầu, Đại toát Đại lão Hương quan,
Tặng Xa kỵ tướng quân Quan Nội Hầu, thăng Hổ bôn vệ Thượng tướng quân Kiến tường Hầu

Nhà nghèo ở coi chùa Thiên Phúc của làng Thung, xã Đồng Phang, huyện Yên Định, phủ Thiệu Thiên (nay là xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá)

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại xứ núi Mả Trù, thôn Tiên Nông, tổng Hải Quật. Tặng phong Thụy (Kiến) Tường hầu

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. December 7, 2021

    […] Thị (? – ?): Phu nhân của Ngô Tây, thời […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.