1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Chương hay Lý Thường Hiến (李常憲)

Được vua Lý ban cho quốc tính mang họ của vua

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại phường Thái Hòa, thành Thăng Long (nay là phường Ba Đình, Tp. Hà Nội, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Xương Xí bà nộiLý Thị Khoan Dung

– BốNgô Ích VệmẹHàn Diệu Chi

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai: Ngô Khảo Tích

Con gái: Ngô Thị Duyên Lương, Ngô Thị Mỹ Lương

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Khảo Tịnh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 2 anh em (Ngô Tuấn, Ngô Chương)

Cha mẹ mất sớm, được Lý Long Bồ nhận làm con nuôi. Học với thầy Lý Công Ẩn, ở phường Bái Ẩn (Kẻ Bưởi)

Có thông tin là tịnh thân cùng người anh là Ngô Tuấn để vào cung làm Thái giám

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *