Gửi anh Huyền Hư ở bắc sông – Phạm Thảo Nguyên

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Gửi anh Huyền Hư ở bắc sông

Tên gọi khác: Ký giang bắc Huyền Hư tử

– Tác giả: Phạm Thảo Nguyên

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Gửi Huyền Hư Tử
Xuôi Kinh mãi chẳng ngơi
Nhớ ơi, quê chân trời
Chân trời không thể thấy        
Chỉ thấy cát bụi thôi
Sương trắng cúc vàng úa  
Gió thu lá tơi bời.
Xin anh hãy gìn giữ             
Thu sâu nhiều sương rơi.

3. Bản gốc

– Tiếng Hán

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

thivien.net

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.